En el marc de la tramitació de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI, a la ciutat de Barcelona. Any 2017.

Des de la Plataforma civil ZOOXXI exposem en aquest document un ventall d’arguments generals sobre l’existència dels parcs zoològics i el model de gestió dels mateixos, ancorats encara en els contravalors colonialistes dels segle XIX, a la vegada que oferim un anàlisi argumentat de la realitat particular que viu el zoo de Barcelona i la visió mercantilista del tancament dels animals. Tots aquests arguments són el fruit de més de 8 anys de investigació acadèmica amb professors i professores de les universitats barcelonines, en àmbits com la filosofia ètica, la veterinària, la biologia, el dret dels nens i nenes, la comunicació, l’educació, la sociologia, la tecnologia, la política, la història i l’antropologia.

Exposem aquí la declaració dels motius pels quals hem posat en marxa un recurs de democràcia participativa anomenat Iniciativa Ciutadana, una mobilització històrica on integrants de la societat civil s’organitzen per recollir un número representatiu de signatures i, en conseqüència i de forma vinculant, instar a la corporació municipal, amb plenes competències en la matèria, per debatre l’abordatge d’un procés de reconversió del zoo de Barcelona.

L’objectiu és transformar-lo en el primer gran zoològic del món en adaptar-se a la ciència i la consciència del segle XXI, un zoo que es desprengui per complet dels valors de l’explotació i la utilització, per convertir-se en un zoo útil pels animals, per la conservació de les espècies i els hàbitats, per la seva defensa i cura, pel foment dels seus drets i el respecte que es mereixen. Volem un zoo per fomentar la cultura de la pau mitjançant l’educació en l’empatia, un zoo més ciutadà i transparent.

Per tot això, expressem aquí la nostra Exposicio de Motius Iniciativa Ciutadana ZOOXXI.