Equip d’activisme: es tracta d’un grup format

per una trentena d’activistes que faran la

feina de difusió de la idea a peu de carrer.