Grup d’arxiu: integrat per vuit activistes, es dedica
a crear dossiers, realitzar anàlisis, extreure conclusions
i preparar l’exposició de continguts molt diversos, però
sempre relacionats amb el tema dels zoològics.