Equip de campanya: es tracta del grup que encapçala
tota la coordinació local i internacional, la logística,
i les relacions públiques i polítiques.

Aquest grup està format per dues persones més un
representant de cadascun de la resta de grups.