Grup d’educació: es tracta d’un equip format
per set activistes amb coneixements en l’àmbit
educatiu i experiència en el tracte amb nens en
educació formal i no formal.

La seva tasca és la d’analitzar el model educatiu dels
zoos i realitzar una sèrie de propostes per millorar aquest model.