Equip d’Esdeveniments: com el seu nom indica,

aquest grup té la responsabilitat d’organitzar

els esdeveniments relacionats amb la campanya.