Grup de sociologia: amb la col·laboració d’una sociòloga
directora del projecte i una trentena d’activistes,
aquest equip s’ha encarregat d’estudiar els comportaments
i experiències de consum de les persones en el zoològic