“Si els zoos fessin tot el que diuen que fan, ZOOXXI mancaria de sentit” Leonardo Anselmi, Coordinador General de ZOOXXI.

Són moltes les veus que demanen un canvi al zoo de Barcelona, una transformació, una adaptació al segle XXI. Són diferents els models que es proposen per a dur a terme aquest canvi. Però abans de decantar-se per un model o un altre és necessari analitzar per què és necessari aquest canvi, quins són els errors que han de ser corregits i de quina manera executar aquesta transformació perquè sigui un zoo més ètic, científic, educatiu i ciutadà.

El zoo és un error històric

Barcelona va ser part interessada d’una metròpoli. Necessitaven vendre al món que Espanya continuava sent una potència colonial i, amb el suport de les institucions oficials franquistes, van convertir a Guinea Equatorial en una font de matèries primeres com el cafè, el cacau o la fusta tropical, i en un símbol d’una Àfrica enigmàtica que va ser objectiu de científics i exploradors.

En 1959, amb l’impuls d’Antoni Jonch, director del Zoo de Barcelona i molt pròxim a l’alcalde Josep Maria de Porcioles, es va crear Ikunde, Centre d’Experimentació i Adaptació Animal amb un discurs de recerca però amb un objectiu comercial de la flora i sobretot de la fauna local. Ikunde, a pocs quilòmetres de Bata, era un espai finançat pel zoològic de Barcelona, el Museu d’Etnologia i Parcs i Jardins de l’Ajuntament. Durant una dècada, Ikunde va aprovisionar d’una gran part dels fons zoològics, etnològics, arqueològics i botànics de l’Ajuntament de Barcelona. Les captures d’animals eren constants en aquells anys, i en tractar-se d’una colònia espanyola, tenia un cost molt econòmic. Les campanyes etnogràfiques a Guinea es van vincular en gran part a les que realitzava el Zoo de Barcelona amb captures i caça.

Va ser un exercici de domini colonial que s’apropiava sistemàticament del passat, de la naturalesa, dels béns i d’altres recursos locals. Un saqueig de l’home blanc en nom de la cultura, la ciència i l’art, emparat per la religió i la mediació política franquista.

Els zoos són un error històric, un símbol del colonialisme de l’ésser humà sobre altres humans i sobre la resta de la naturalesa, un fet que demostra amb meridiana claredat que el permetre’ns explotar la naturalesa en el fons ens va permetre explotar-nos a nosaltres mateixos. Perquè no som una altra cosa que naturalesa. Però no es tracta únicament d’una qüestió filosòfica, inqüestionable en un sentit ètic, sinó que des d’un punt de vista pràctic els zoològics encara no han aconseguit reparar el mal que van fer i, en alguns casos, encara fan a la naturalesa. Els milions d’animals que van ser històricament capturats de la naturalesa per part dels zoos, a canvi de tebis programes de conservació in situ i els ineficients programes ex situ, fan que el saldo sigui finalment molt desfavorable. De fet, l’estudi realitzat per especialistes de l’elefant africà de la UICN, “Declaració i resolucions sobre el paper de les instal·lacions en captivitat en la conservació in situ dels elefants africans” conclou que “No veuen cap contribució efectiva de l’espècie a través de la cria en captivitat”

Podríem analitzar el cas de les orques. SeaWolrd afirmava que tenir orques en captivitat i criar-les era necessari o útil per a la conservació, i han hagut de capturar almenys 200 de la naturalesa per a tenir actualment unes 60 en captivitat i cap reinserida.

Per això no es tracta només de demanar perdó, sinó que tot reconeixement d’una víctima suposa l’obligatorietat de reparació i el compromís de no repetició. Els animals, el medi ambient i els continents de la perifèria econòmica són víctimes dels zoos, per tant hem de retornar-los el que els hem arrabassat, comprometre’ns a no repetir l’espoli abandonant la idea de continuar atrapant animals de la naturalesa, i començar un procés de reparació dels hàbitats destruïts, i això només pot fer-se amb programes de conservació in situ.

El primer pas per a un canvi de paradigma actual és el reconeixement explícit que els zoos són un error històric, els animals les seves víctimes i fa falta una reparació.

Pràctiques ancorades en el segle passat

Model educatiu

El model educatiu que aplica actualment el zoo de Barcelona té sentit per a informar els i les nenes de les característiques físiques, de comportament, alimentació, etc. d’una espècie. Però deixa de costat la visió de l’individu.

Un exemple clar del fracàs en el model educatiu del zoo de Barcelona és el cas dels orangutans. El zoo de Barcelona insta en el seu discurs cap als visitants a evitar els productes que continguin oli de palma, les plantacions del qual destrueixen els hàbitats naturals d’aquesta espècie. No obstant això, segons un estudi que realitzem, continuen venent en les seves instal·lacions una gran majoria de productes que contenen aquest oli. Justifiquen la captivitat amb els perills que corren els animals en la naturalesa, perills als quals el zoo contribueix. Tant el zoo de Barcelona com la pròpia EAZA duen a terme campanyes de conscienciació per a evitar que els visitants comprin productes que continguin oli de palma, la qual cosa  resulta paradoxal tenint en compte que en les seves pròpies instal·lacions a penes es pot consumir res que no contingui aquest oli vegetal. Si acceptem que ecologia és quelcom que diem però no que fem, quina educació estem donant?

Les dades estan sobre la taula. La comunitat científica presenta una postura favorable, amb un consens a la idea que els animals, humans o no, són éssers conscients que, a més, poden manifestar una gran diversitat de processos cognitius i comunicatius, personalitat pròpia i vides emocionals. Com afecten aquestes evidències a les nostres relacions amb la resta d’animals?

ZOOXXI proposa continuar educant en l’espècie, però també en l’individu, com un ésser sintient amb consciència, personalitat pròpia i diferents capacitats cognitives. Promoure així una educació basada en l’empatia.

Una educació basada en l’empatia cap als animals és el millor regal que podem donar a nenes i nens, i què millor que fer-ho des d’aquells centres dedicats a la naturalesa: els zoos.

La plataforma ZOOXXI, assessorada per associacions com PRODA, CoPPA, el Santuari Equitat o ERAH, proposa un nou model educatiu per als zoològics del món, un model que eduqui en l’empatia cap als animals

Els zoos tenen la responsabilitat d’educar als seus visitants sobre la naturalesa i els animals, però no únicament a través d’aspectes cognitius sinó també emocionals. Només així es podrà modificar la conducta.

Després de diversos projectes pilot, s’ha demostrat que aquest model educatiu redunda tant en la reducció del bullying escolar com en l’augment de comportaments cooperatius i pro socials. Com afirma la psicòloga Mariví Vaquer, presidenta de PRODA, “està demostrat que els nens que creixen relacionant-se amb animals, considerant-los éssers sintients dignes de respecte, són més responsables i empàtics”. Segons les expertes en violència Rosario Ortega, Virginia Sánchez i Ersilia Menesini, els agressors tenen major probabilitat de desconnexió moral i falta d’empatia. Els professionals en l’àmbit escolar constaten que els agressors mostren unes característiques comunes que s’allunyen del respecte cap a qualsevol ser sintiente. Diversos estudis, com els del professor Frank R. Ascione, han demostrat també la relació que existeix entre la violència domèstica i el maltractament animal, que pot arribar a ser un indicador per si mateix.

Una educació basada en l’empatia podria donar una resposta preventiva. Amb aquest model educatiu estarem oferint a les noves generacions una capacitat major de desenvolupar l’altruisme i inhibir les conductes agressives, així com d’augmentar l’autoconsciència i millorar les habilitats comunicatives.

Model científic

El model científic i de conservació que apliquen els zoos actualment només han servit per a conservar-se a si mateixos. La reproducció d’animals en captivitat no és una estratègia ecològica sinó econòmica.

La recerca i la conservació que fa el zoo és ex situ en la seva gran majoria. Això vol dir que gairebé tots els esforços del zoo es basen en mantenir als animals en captivitat, fora dels seus hàbitats naturals. Un model poc efectiu.

L’equip científic de ZOOXXI va elaborar informes que descriuen les condicions de vida de diverses espècies que actualment alberga el zoo de Barcelona. Comparen la seva vida en l’hàbitat natural i les conseqüències que la captivitat produeix sobre la salut física i psicològica dels individus que viuen en el zoo de Barcelona. En ells, s’evidencia que les coincidències entre una realitat i l’altra són gairebé anecdòtiques. No coincideix ni l’alimentació, ni els territoris, ni l’estructura social… Ni tan sols les malalties. Amb la qual cosa, tot el que s’investigui en animals en captivitat només servirà per a això, per a animals en captivitat per a tota la vida, és la ciència de la gàbia eterna.

El seu argument és que si l’espècie desapareix en la naturalesa, als zoos hi haurà el nombre suficient d’individus que garanteixi salvar l’espècie, sent secundari el problema de la impossibilitat de reintroduir a la majoria d’animals criats en captivitat.

Una reproducció ex situ que no vagi acompanyada d’un pla de conservació que permeti, a mitjà o llarg termini, la reintroducció dels nous individus necessita el culling i l’intercanvi d’animals entre zoos.

El naixement d’animals en captivitat sense reintroducció provoca que, per a evitar la consanguinitat i els conflictes entre grups, es recorri constantment al trànsit legal d’animals entre zoos. Sota el paraigua legal de la EAZA, milers d’animals han de ser intercanviats entre els zoos del món anualment, causant-los estrès, ansietat i conflictes, havent de ser medicats molts d’ells.

A més, quan una cria neix però ni el propi zoo ni uns altres la volen o tenen espai per a allotjar-la, la maten. Aquesta és una pràctica legal coneguda com culling que es troba recollida en el manual de bones pràctiques de la EAZA.

Aquesta és la definició que proposa:

“Culling com a eina de gestió. L’aplicació d’una política de culling es considera apropiada per raons de benestar, a nivell individual i grupal, i ajuda a reflectir les estructures de les poblacions específiques de les espècies. Els zoos membres estan èticament obligats a trobar un equilibri informat entre la vida d’un individu i mantenir la viabilitat a llarg termini d’una població gestionada, i quan aquestes obligacions estan en conflicte, el benestar i la salut genètica de la població a nivell local i regional a llarg termini té prioritat. La EAZA considera que el sacrifici és un dels diversos mètodes apropiats per a mantenir estar prioritat”.

Segons el propi director de l’associació, entre 3000 i 5000 animals moren anualment als zoos europeus mitjançant aquesta mort legal.

No deixa de ser paradoxal que en la naturalesa estiguin desapareixent els animals i els zoos hagin de matar individus per al manteniment de les seves poblacions captives. La mega estructura dels zoos europeus hauria de suposar un benefici directe per a la supervivència dels animals que es troben en perill d’extinció en la naturalesa. Especialment els zoos públics, com és el cas del zoo de Barcelona. La conservació que defensen es refereix a la conservació de les poblacions zoológiques i no a la de la conservació de les poblacions en la naturalesa.

La conservació ex situ no és efectiva i no protegeix als animals a la naturalesa. La instal·lació de 1.100m del zoo de Barcelona per a allotjar als seus set orangutans de Borneo va costar 1,2 milions d’euros. Birute Galdikas, Doctora en Biologia i experta en l’estudi dels orangutans durant més de 50 anys, va afirmar que en Borneo hi ha almenys set o vuit poblacions d’orangutans biològicament viables. Per a salvar a cadascuna d’elles es necessitarien uns 25 milions de dòlars.

Si els zoològics treballessin en xarxa amb enfocament en la conservació in situ i la protecció dels hàbitats, podrien salvar als orangutans i a tota la selva conjunta amb els seus milions d’espècies, en detriment de gastar-se milions i milions de diners públics en la construcció d’instal·lacions milionàries i el trasllat d’individus que neixen, es reprodueixen i moren en captivitat.

En què es tradueix aquest canvi? La Conservació Compassiva

La conservació té per objectiu la preservació de les espècies per a mantenir la diversitat i evitar la seva extinció. Avui dia existeixen dues postures:

La conservació tradicional: fixa la seva atenció en el manteniment de les espècies i de les poblacions. La consecució d’aquest objectiu permet el sacrifici d’animals salvatges per a mantenir poblacions de la mateixa o altres espècies o per a resoldre conflictes entre humans i animals.

La conservació compassiva: que té dos enfocaments, posiciona a l’animal físic individual sensible en el centre per a evitar el seu patiment i cerca acostar posicions entre la protecció individual dels animals i la preservació de la biodiversitat, les espècies i els ecosistemes. Argumenta que, a mesura que els problemes mediambientals creixen i es fan més globals, els problemes als quals s’han d’enfrontar els animals, individualment i com a població, també augmenten i, per tant, s’han de crear nous procediments que conjuguin la protecció individual dels animals amb la preservació dels ecosistemes.

Aplicant la Conservació Compassiva als zoos, es tracta d’un nou enfocament que vol superar una lògica que pocs resultats està donant en la conservació i protecció dels animals en la naturalesa, i que sí que és responsable del patiment d’animals, individus que es crien i s’intercanvien en captivitat durant tota la vida.

Des d’una visió interdisciplinària, especialitats científiques i acadèmiques molt diverses ofereixen els arguments per a observar la naturalesa des d’una nova perspectiva més àmplia i conseqüent amb els descobriments científics dels últims deu anys: els animals presenten capacitats cognitives i comunicatives, intel·ligència, personalitat pròpia, vida emocional i diverses formes de consciència. Per tant, estem obligats a sumar l’empatia i una visió ètica a les eines d’una recerca científica basada en la protecció dels animals considerats com a individus, així com a la recuperació i el manteniment de les espècies, les poblacions i els ecosistemes, fins i tot per als programes ex situ orientats a la reintroducció, des de la lògica de la conservació compassiva s’han fet algunes aportacions. Amb un enfocament en els individus, s’ha determinat que la personalitat dels diferents animals els fa més o menys aptes per a ser reintroduïts.

És necessari llavors reconèixer els errors i les víctimes, reparar el danyat i no repetir. Reemplaçar l’educació utilitarista per una de cultura de pau sumant l’enfocament sobre l’individu, reemplaçar la paraula per l’exemple, i en matèria de conservació sumar elements científics cap a l’excel·lència i l’eficàcia en la conservació real.

Amb l’objectiu d’assessorar en la presa de decisions dels partits polítics, representats a l’Ajuntament de Barcelona, respecte la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI, així com per a ser un lloc de trobada i acostament de noves proposta i idees amb les comunitats científiques en matèria de conservació, hem llançat la primera revista online en llengua no anglesa sobre aquesta nova postura de la conservació: www.conservaciocompassiva.org.