Dimecres 16 desembre de 2020

  • La Plataforma ZOOXXI presenta, davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, una denúncia administrativa contra el zoo de Barcelona per negligència i manca de protocols adequats de benestar, fet que ha provocat la mort de nombrosos animals.
  • La denúncia ressalta la incapacitat del zoo de protegir animals de condicions meteorològiques adverses, així com la de protegir els primats nounats que moren als pocs dies de néixer per fractures o possibles agressions. El zoo continua sense donar explicacions de dos casos que ZOOXXI identifica com a possible culling, limitant-se a dir que aquests cadàvers no van ser avaluats.
  • El zoo de Barcelona no rep cap inspecció per part de la Generalitat de Catalunya des del 2012, fet que propicia unes pràctiques impunes, fins al punt que es constata l’absència de formació específica davant l’arribada de noves espècies.

La Plataforma ZOOXXI ha presentat denúncia administrativa, davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,  contra el parc zoològic de Barcelona per negligència i manca de protocols adequats de benestar que han provocat la mort d’animals. Aquests fets suposen una vulneració de la llei estatal de zoos, Llei 31/2003, de conservació de la fauna silvestre als parcs zoològics i del RDL 2/2008, que aprova el text refós de la llei de protecció dels animals a Catalunya.

Després de l’aprovació de la iniciativa ciutadana ZOOXXI, el 3 de maig de 2019, l’ordenança de protecció, tinença i venda d’animals es va modificar incloent un nou text normatiu sobre el parc zoològic de Barcelona. Passat un any de l’entrada en vigor del text, ZOOXXI va demanar el llistat d’animals morts al zoo de Barcelona i les causes de la mort dels individus. El zoo va reportar un llistat amb 143 morts des de juliol de 2019 fins al maig de 2020. En una primera instància, el zoo va al·legar que no podia donar les causes de la mort, tot i que és obligat tenir-les registrades per la llei estatal de zoos, perquè no les podia extreure de forma automatitzada. Tot i així, el zoo afirmava en la seva resposta que les 143 morts ho havien estat per mort natural.

ZOOXXI no es va quedar conforme amb aquesta resposta, ja que va poder comprovar com els zoos que utilitzen el mateix sistema de registre internacional que el zoo de Barcelona, extreuen de forma automàtica les dades sobre les causes de mort, imprescindibles d’analitzar a l’hora d’establir els programes de conservació.

Davant de la negativa, ZOOXXI va tornar a fer una petició demanant les causes de mort de 34 individus en concret. En aquesta ocasió sí que va obtenir resposta. De forma alarmant, va poder comprovar que la majoria de les causes de mortalitat no eren naturals.
En destaquen les morts de 14 aus que es van produir entre el desembre de 2019 i el gener de 2020 en una mateixa instal·lació, coincidint amb el pas de la DANA, primer, i del temporal Glòria, després (temporal molt avisat públicament). El més destacable i greu és que després d’un primer episodi de pluges i morts en una instal·lació, el zoo va ser incapaç de protegir els animals restants, que van morir massivament, quan més d’un més després hi va haver un altre episodi de condicions meteorològiques adverses.

Mesos més tard, dos exemplars adults de camesllargues (una au autòctona) van morir el mateix dia 20 d’abril de 2020. Davant la denúncia de ZOOXXI que aquest cas era sospitós de culling, curiosament el zoo va reportar que els cadàvers d’aquests animals no havien estat avaluats. En aquesta ocasió no es va practicar cap necròpsia, el zoo diu textualment “cadàver no avaluat”. Aquestes aus tenien 11 anys i eren les úniques cames-llargues que quedaven al zoo. En aquest cas, el zoo no dona cap motiu per descartar el culling o eutanàsia de gestió, prohibit per ordenança. Des de ZOOXXI hem tornat a demanar, per quarta vegada, explicacions sobre aquests dos casos en concret.

En relació a la mort de primats, 5 individus van morir abans de complir els 30 dies i 2 més ho van fer entre els 2 i els 5 mesos d’edat, en total 7 primats. Entre les raons que es donen de mort, en un cas és per fractura i en altres 3 casos per possibles agressions. Si comparem amb dades de 2017, on van néixer 13 primats, 9 dels quals van morir als pocs dies,  trobem que un percentatge molt elevat de primats que neixen al zoo de Barcelona no sobreviuen. Hem vist que algunes de les raons de mort són fractures i agressions, per la qual cosa podríem estar davant de problemes de disseny de les instal·lacions i/o de maneig i de manca de mesures de benestar.

De les 5 granotes punta de fletxa mortes, el zoo no és capaç de fer la necròpsia ni d’una d’elles perquè totes han patit processos autolítics (desintegració de cèl·lules després de la mort). No obstant, aquesta qüestió delata una manca de protocol ja que no és acceptable que es tingui una mortalitat de 5 individus adults en poc temps i no es sigui capaç de fer la necròpsia ni a un sol individu. D’aquesta manera no es poden detectar possibles problemes de salut en el grup.

Es denuncien també les lesions bucals que pateixen els hidrosaures crestats, resultat de donar-se cops contra els vidres. Tots els individus observats pateixen una deformació del mussell i la inflamació de la mucosa oral a conseqüència del traumatisme crònic que pateixen i que fa que no puguin tancar la boca.

Aquesta situació no és puntual, és estructural

Obtenir informació sobre la situació dels animals al zoo de Barcelona és extremadament difícil.  Fins i tot, quan aquesta informació existeix, s’intenta amagar. Així va passar amb un informe elaborat pel Comitè d’ètica en relació a la instal·lació dels cavallets de mar i que ZOOXXI va estar reclamant durant 1 any. Aquest informe el tenia la direcció del zoo des de maig de 2019 i, finalment, va ser enviat per la Tercera Tinència d’Alcaldia el juliol de 2020. Algunes conclusions d’aquest informe són les següents: a causa de l’acumulació de morts en un període concret de temps, es suggereix millorar la traçabilitat de les actuacions vinculades al protocol d’urgència i seguiment aplicat; es requereix l’establiment de mesures de control de benestar dels animals i mesures que permetin una adequada traçabilitat dels fets que van tenir lloc; es suggereix la participació a programes formatius específics davant l’arribada de noves espècies.


Ens preguntem com és possible que el personal del zoo no rebi formació específica davant l’arribada de noves espècies. Així és evident que no es poden garantir les mesures de benestar exigides a la normativa.

És obvi que aquesta problemàtica és estructural, no puntual. El zoo de Barcelona no rep cap inspecció per part de la Generalitat de Catalunya des del 2012, quan la llei de zoos obliga a fer inspeccions anuals. Aquest fet propicia que el zoo actuï amb total impunitat i sense donar cap explicació.

Des de ZOOXXI estem utilitzant tots els canals legals per denunciar aquesta situació, així com l’incompliment de l’ordenança. Continuem exigint la dimissió de la direcció del zoo, demanant que aquesta responsabilitat s’atorgui a través de concurs públic, per tal d’evitar les tries a dit que s’han anat succeint amb totes les direccions del parc.

Cria de primat ferida. Arxiu de FFW
  Radiografia fractura tití. Arxiu de FFW