Aquesta setmana ja podíem veure les més de 300 banderoles repartides pels diferents carrers de Barcelona. Aquestes banderoles són un clar exemple d’una de les grans victòries de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI: haver negociat, en funció de la mateixa filosofia de la democràcia participativa amb la qual es realitza l’exercici, un compromís de comunicació per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Ja al maig del 2015, tot just es va llançar la campanya ZOOXXI a l’esfera pública, vam comunicar la intenció de posar en marxa una Iniciativa Ciutadana com a mecanisme per empoderar la proposta de transformació. Un any després, al maig de 2016, vam anunciar formalment la posada en marxa de tots els tràmits previs requerits per l’Ajuntament per donar forma al procés de participació. Des de llavors hem anat traçant el nostre full de ruta i negociant amb el Departament de Participació els possibles espais amb què comptàvem.

Com hem dit en altres ocasions, una Iniciativa Ciutadana és un recurs de democràcia participativa que té per objectiu que la ciutadania no limiti el seu paper dins del sistema democràtic a l’exercici del sufragi, sinó que s’empoderi i adopti un rol protagonista i actiu a la política. Es tracta d’un recurs legal i vinculant en el qual una comissió promotora, formada per persones de la societat civil, promou un text normatiu i després d’una recollida de signatures, on es demana un mínim que demostri el suport que té la tramitació de la norma (en aquest cas de 14.000), s’insta als grups polítics a tractar el text sobre el qual van firmar aquelles persones que donen suport a la iniciativa.

La democràcia participativa es desprèn doncs de la democràcia representativa, es tracta d’una iniciativa 100% civil que no respon a cap formació política ni al govern municipal, encara que siguin igual de vinculants. Per això, tal com passa en períodes electorals durant els quals els partits polítics compten amb espais públics cedits per les mateixes lleis electorals, ja sigui a la via pública, en televisió, ràdio o les xarxes, quan és la societat civil la que planteja un canvi normatiu, com és el cas de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI, atorgar espais públics per donar a conèixer aquesta acció forma part de les obligacions de l’Ajuntament.

Tot i que el dret a la iniciativa està recollit a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de Barcelona des de l’any 2002, no estava especificat el “com”. Hem hagut d’obrir camí a través de la negociació amb participació, a qui li agraïm la col·laboració per generar un precedent molt interessant per a altres moviments socials que vulguin seguir el mateix camí.

Entre els espais de comunicació a què tenim dret per poder donar a conèixer ZOOXXI a la ciutadania destaquen les banderoles que podreu veure durant el pròxim mes pels carrers de Barcelona, publicacions sobre la iniciativa a les xarxes socials de l’Ajuntament, banners a la pàgina web del propi i un espai a la pàgina web Decidim Barcelona per explicar la nostra Iniciativa. Encara estem duent a terme acords per poder comptar amb espais a Betevé, tant en ràdio com en televisió. Us mantindrem informades perquè estigueu al corrent dels canals públics i la infraestructura de l’Estat (en aquest cas municipal) amb què anirem comptant per exercir la mobilització ciutadana a la construcció d’una realitat política que es reivindica, en aquest cas la transformació del zoo.