L’educació com a eina per a la transformació comunitària

L’educació com a eina per a la transformació comunitària

L’enfocament habitual de la conservació en territoris on la biodiversitat endèmica es veu amenaçada ha estat tradicionalment cruel. Trossos de carn amb fluoracetat de sodi han estat utilitzades per a exterminar espècies “invasores”, majoritàriament introduïdes...
L’educació com a eina per a la transformació comunitària

La educación como herramienta para la transformación comunitaria

El enfoque habitual de la conservación en territorios donde la biodiversidad endémica se ve amenazada ha sido tradicionalmente cruel. Carnadas con fluoracetato de sodio han sido utilizadas para exterminar especies “invasoras”, mayoritariamente introducidas por...