En un dia com avui ens trobem amb sentiments confrontats: per una banda, amb els ideals intactes per haver aconseguit la modificació de l’ordenança de protecció, tinença i venda d’animals; d’altra, la indignació que ens provoca el fet de constatar el seu pràcticament nul compliment i saber que, 2 anys després, la vida dels animals al zoo de Barcelona continua exactament igual. 

Durant aquests 2 anys hem exposat a la Tercera Tinència d’Alcaldia, mitjançant converses, peticions d’informació, escrits i finalment, denúncia, aquesta realitat.  

La resposta que se’ns dona és sempre la mateixa, que hi ha un retard en el seu compliment però que s’hi està treballant. Com a exemple de compliment se’ns indica l’aprovació dels membres del Comitè científic i d’ètica. Sobre aquesta qüestió vam enviar un escrit a la Tercera Tinença explicant per què aquest Comitè no compleix el criteri d’independència dels seus membres, recollit a l’ordenança. No vam rebre resposta a l’escrit. També vam enviar un document proposta per a la transparència i la disseminació de la informació per als projectes de conservació d’hàbitat i d’espècie del zoo. Sabent que la Tercera Tinència porta la cartera de Bon govern i Transparència, pensàvem que era el lloc idoni per demanar que per fi el zoo expliqués de forma metodològica, amb criteris científics objectivables i quantificables, els resultats dels projectes de conservació en els que participa. Tampoc hem rebut cap resposta i el zoo continua explicant i anunciant, amb un bon màrqueting, això sí, projectes dels que no podem comprovar la seva eficàcia en termes de protecció efectiva dels animals i de la natura. El zoo no ha complert tampoc cap dels articles que tenen relació als animals que hi viuen.

Els animals es continuen reproduint i intercanviant amb altres zoos, com sempre, vivint una vida en captivitat fins a la mort, com sempre, separant individus dels seus grups familiars, com sempre. Aquí ens trobem amb dues qüestions: una són els interessos de les associacions nacionals i internacionals de les que el zoo de Barcelona en forma part i amb les que continua mantenint la mateixa dinàmica de relacions, contravenint l’ordenança; l’altra és la manca d’un assessorament adequat de la Tercera Tinència, incapaç d’aplicar una ordenança que obliga, per exemple, a la creació d’un Centre d’Estudis Científics per a l’estudi de la sintiència animal.  

Sí, ja s’ha demostrat científicament que mamífers, aus i altres espècies posseeixen els substrats neurològics que donen lloc a la consciència i que tenen la capacitat de mostrar comportaments intencionals. Aquesta qüestió es recull a l’ordenança a través d’aquest centre d’estudis i és el que el zoo de Barcelona hauria d’estar explicant a la ciutadania. No obstant, el zoo continua proposant activitats educatives que presenten els animals només com a cossos amb diferents tipus de pell, formes anatòmiques, tipus d’alimentació, però cap formació en relació a les capacitats cognitives i comunicatives, estats emocionals, personalitat pròpia i formes de consciència dels altres animals.  

ZOOXXI va néixer per canviar la realitat dels animals als zoos, però no només. També per ajudar i protegir els animals i la natura. Els episodis que hem tingut a la mateixa ciutat de Barcelona evidencien com haurem també d’ajudar els animals de futures onades de sequera o de pluges torrencials i aquesta qüestió, també, ve reflectida a l’ordenança. 

No obstant, no només hem pogut constatar que el zoo no l’està complint, sinó que al desembre de 2019 i al gener del 2020 van morir 14 aus per culpa de la DANA i el Glòria, fenòmens meteorològics derivats de l’emergència climàtica. Aquest fet, ocultat pel zoo de Barcelona, juntament amb l’alta mortalitat en petits primats nou nats, l’hem denunciat a la Generalitat. 

Tenim el statu quo en contra i ho sabem. Però la llei i la ciutadania està de la nostra banda, i això també ho sabem. Seguirem treballant pel compliment íntegre de l’ordenança, ho debem als animals i és urgent.

 

Equip de ZOOXXI.