Per què ZOOXXI comença a Barcelona? La sensibilitat ciutadana de la capital catalana per la protecció dels animals és de les més altes d’Europa, com es demostra a les seves lleis:


Està prohibit el sacrifici de gossos i gats abandonats

L’any 2003, el Parlament català va aprovar per unanimitat una llei de protecció animal que prohibia expressament el sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d’animals de família. Això suposa que les administracions estan obligades a mantenir de per vida tots els animals abandonats i a fer-se càrrec de les despeses. Això es complementa amb una multa de fins a 20.000€ per l’abandonament d’un gos o un gat. Els Ajuntaments de Catalunya estan obligats a crear un registre censal de gats i gossos, que hi han d’estar inscrits obligatòriament.

 


Els animals no es consideren coses

Des de l’any 2006, Catalunya reconeix els animals com a éssers vius dotats de sensibilitat i no coses o béns immobles com es feia fins llavors. Fins aquell moment, els animals de família podien ser embargats o executats pel creditor per indemnitzar un deute. Podien ser subhastats per liquidar una societat de guanys, en cas de separacions o divorcis no amistosos, podien ser objecte de litigi com si fossin un pis o un cotxe, sense que ningú vetllés pel seu benestar. Des de 2005, els animals són éssers vius, éssers que senten i estan subjectes a drets. Ja no són propietat i la seva vida i dignitat s’han de protegir. El codi civil català va ser el tercer de món a distingir els animals de les coses.


Estan prohibides les curses de braus

L’any 2010, mitjançant una Iniciativa Legislativa Popular, Catalunya va prohibir les curses de braus, un espectacle cruel i anacrònic que produeix un patiment brutal al brau, un patiment certificat científicament. Un espectacle que té com a víctimes els braus i els cavalls, però també a la resta de la societat, especialment nens, nenes i adolescents a qui es vulnera el dret a una infància lliure de violència.

 


Està prohibit l’ús d’animals salvatges als circs


L’any 2015 es va prohibir l’ús de tots els animals salvatges i es va crear un observatori que té la finalitat d’analitzar en quines condicions s’utilitzen els animals de les espècies que no són objecte de la prohibició (gossos, gats, cavalls… )

 


Barcelona, lliure de cetacis en captivitat


L’Ajuntament de Barcelona es va declarar l’any 2016 contrari al manteniment de cetacis en captivitat i no permetrà l’establiment de noves instal·lacions amb aquesta finalitat. No es permetrà ni l’exhibició ni la cria de cetacis dels quals l’Ajuntament en sigui propietari directa o indirectament.


Proves pilot per l’ús de mètodes ètics per al control de poblacions


La ciutat de Barcelona ha substituït la captura i el sacrifici de coloms per “pastilles” de blat que es reparteixen en dispensadors pels parcs dels 10 districtes de la ciutat. D’aquesta manera es controla de forma ètica la natalitat d’aquestes aus.


A més, investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han començat a aplicar una vacuna inmunecontraceptiva que regularà la reproducció dels senglars. Es tracta d’una iniciativa pionera a nivell mundial que no suposa cap amenaça per als animals.


Aquests són només uns quants exemples d’un gran ventall de polítiques avançades. Unes polítiques que generen una profunda dissonància amb un zoo que mata animals sans per no saber què fer-ne, que participa del tràfic il·legal d’espècies mitjançant intercanvis amb altres zoos o que captura animals de la naturalesa per exhibir-los.

Davant d’aquesta situació, dins del context d’una ciutat amb una alta sensibilitat per a la protecció dels animals, quina millor manera d’ajudar els animals del zoo que fent una Iniciativa Ciutadana i que sigui la ciutadania qui en demani la reconversió?

Tenir polítiques de protecció animal avançades és un prestigi per Catalunya, però també comporta una responsabilitat. No ens podem permetre tenir un zoo ancorat al segle XIX, ha arribat el moment de canviar-lo per als animals i per a la societat. Barcelona pot ser el primer pas en el camí cap a la transformació dels zoos de tot el món.