Zoo de Barcelona: a punt de ser sancionat per morts d’animals

Zoo de Barcelona: a punt de ser sancionat per morts d’animals

La Generalitat ha iniciat expedient sancionador en contra del zoo de Barcelona per infracció molt greu de la Llei de protecció dels animals, degut a la mort de 9 aus durant el temporal Glòria. El zoo no va fer res després que 5 aus ja havien mort durant la DANA, uns...
Es torna a demostrar que la captivitat és perjudicial

Es torna a demostrar que la captivitat és perjudicial

Un article recent revisa l’impacte potencial que els ambients empobrits de la captivitat tenen sobre els mamífers que posseeixen grans cervells, com els elefants. Els efectes negatius de la captivitat sobre la salut orgànica dels elefants es coneixen des de fa...
L’educació com a eina per a la transformació comunitària

L’educació com a eina per a la transformació comunitària

L’enfocament habitual de la conservació en territoris on la biodiversitat endèmica es veu amenaçada ha estat tradicionalment cruel. Trossos de carn amb fluoracetat de sodi han estat utilitzades per a exterminar espècies “invasores”, majoritàriament introduïdes...