• L’Associació Animalista Libera! interposarà denuncia per la execució d’una cria de nilgau al zoo de Barcelona.
  • Aquesta espècie es manté al zoo tot i que no es troba en situació de perill o de vulnerabilitat a la natura.
  • La mort d’animals com a mètode de control de les poblacions o per evitar endogàmies als parcs zoològics és il.legal i immoral, però s’hi produeix.

Barcelona, 2 de desembre de 2015

Aquest dilluns van néixer varies cries de nilgau, antílop asiàtic, al zoo de Barcelona. Una d’elles la van sacrificar per néixer amb problemes físics greus i l’altre per manca d’espai. No es va optar per buscar un lloc alternatiu per aquest animal, simplement es va decidir el seu sacrifici.

L’Associació Animalista Libera! interposarà denuncia per aquest fet per la vulneració de la “Llei 31/2003, de 27 d’octubre, de conservació de la fauna silvestre als parcs zoològics http://www.todalaley.com/mostrarLey1237p2tn.htm, que cataloga com a falta molt greu el “Donar mort intencionada als animals del parc zoològic o l’eliminació de les seves restes intencionadament sense causa justificada”, estipulant a més multes que van dels 60.101 als 300.500 euros, e inclús el tancament temporal o definitiu, total o parcial.

Per què hi ha reproducció d’animals quan no es troben dins de cap programa de conservació i reintroducció a la natura?

Segons el seu grau de vulnerabilitat, la IUCN (International Union for Conservation of Nature) situa el nilgau com a Preocupació Menor, és a dir, no es troba en una situació de perill ni d’amenaça a la natura.

Per què el zoo de Barcelona té animals en captivitat, i cries d’aquests animals, quan les seves poblacions salvatges no corren perill i, per tant, mai es reintroduiran en el seu medi?

Si és una espècie que no té associat cap programa de cria en captivitat, quin és el tipus de gestió que propicia que neixin cries i que s’hagin de matar després per manca d’espai?

La resposta a la segona pregunta és clara: una gestió pèssima i una manca total de rigor científic i de bones pràctiques. La primera qüestió té encara més implicacions: manteniment de col.leccions d’animals a costa del que sigui. La majoria d’espècies que hi ha al zoo de Barcelona no tenen interès per a la conservació doncs no es troben amenaçades. La majoria d’espècies d’animals que es troben en programes de cria en captivitat al zoo de Barcelona, per considerar-se amenaçades a la natura, no disposen de cap programa de reintroducció efectiu i quantificable. Aquesta és la realitat, molt allunyada del model científic, educatiu i d’afany de protecció dels animals que el zoo de Barcelona ven amb la seva gran capacitat de màrqueting.

No pensem que aquesta situació és exclusiva del zoo de Barcelona. Ja hem vist com altres zoos europeus han difós notícies de com apliquen l’eutanàsia a exemplars sans de diferents espècies com a forma de control poblacional o per evitar l’endogàmia. Això ens fa sospitar que, tot i que el zoo de Barcelona no ho publiciti, podria aplicar aquestes mateixes tècniques fora de tota ètica –  i de la llei – així com també podrien fer-ho altres zoos pertanyents a la EAZA (Associació Europea de Zoos i Aquaris).

Nou paradigma dels parcs zoològics: ZOOXXI

La necessitat d’un nou model de parc zoològic, adequat a la moral i al coneixement científic de l’època no pot esperar més.

Els models de funcionament de la majoria de parcs són cada cop menys tolerades per la ciutadania, amb unes pràctiques que es troben molt lluny del rigor científic i pedagògic que avui dia demana la societat.

És per això que des de l’Associació Animalista Libera! i la Fundació Franz Weber hem posat en marxa la campanya www.zooxxi.org, proposta internacional que pretén un canvi de paradigma en els models de parcs zoològics, amb 5 pilars fonamentals: un zoo més ciutadà -on primi la transparència i la participació-, més educatiu -proporcionant coneixement científic sobre l’espècie però també sobre l’individu-, més autòcton -estratègia mediambiental per a la conservació dels ecosistemes locals, frenant la cria d’animals exòtics que no tinguin programes quantificables de reintroducció als seus hàbitats-, més divertit -amb tecnologia virtual que apropi al coneixement dels animals comportant-se de manera natural-, més científic -amb programes de conservació als hàbitats naturals de les espècies, d’on s’extraurà la informació pels espais virtuals-

Notícia als medis de comunicació

EL PAÍS:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/02/catalunya/1449090723_428633.html

EUROPAPRESS:
http://www.lavanguardia.com/vida/20151203/30574767795/catalunya-animalistas-acusan-al-zoo-de-eutanasiar-a-dos-crias-de-nilgo-y-el-parque-lo-ve-excepcional.html

LA VANGUARDIA:

http://www.ara.cat/societat/zoo-barcelona-sacrifica-antilops_0_1478852301.html