ZOOXXI té l’honor d’intervenir en un altre procés participatiu de la ciutat de Barcelona: l’Audiència Pública de nois i noies. ZOOXXI va ser la primera Iniciativa Ciutadana de la ciutat de Barcelona, fent història quant a democràcia participativa es refereix.

Una Audiència Pública de nois i noies és un procés de participació ciutadana a través del qual els nens, nenes i adolescents presenten propostes a l’Ajuntament de la ciutat, potenciant així la participació de les persones més joves i exercint els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona. En un món pensat per a adults, un exercici de participació que inclogui a les persones més joves de la nostra societat és, sens dubte, un projecte ampli i inclusiu. En aquesta XXII Audiència Pública treballaran per proposar el model de zoo que vol la ciutadania.

Quan l’equip de ZOOXXI es trobava en la fase de socialització de la Iniciativa Ciutadana amb els diferents partits polítics de l’Ajuntament de Barcelona, es va reunir amb la Tinent d’Alcaldia, Janet Sanz. Els zoos actuals imparteixen una educació sobre els animals únicament en relació a l’espècie a la qual pertanyen. ZOOXXI proposa un model educatiu que inclou els descobriments de la ciència actual: els animals són individus amb capacitats cognitives, comunicatives, personalitat pròpia i vida emocional. Per dur a terme aquest model educatiu, ZOOXXI proposa potenciar el desenvolupament de l’empatia cap als animals. Aquest model podria tenir notables beneficis posat que recents estudis demostren que una educació basada en l’empatia pot redundar en la disminució del bullying escolar i l’augment de comportaments cooperatius i pro socials. Janet va quedar meravellada amb aquest model i l’hi va traslladar al Comissionat d’Educació i Universitats, Miquel Ángel Essomba. En reunir-nos amb ell li va semblar una bona idea treballar aquest canvi de model del zoo de Barcelona en l’Audiència Pública de nois i noies.

L’educació en l’empatia cap als animals és un tema de total actualitat, un model que s’abordarà al Congrés dels diputats després que el grup parlamentari de “Units Podem – En Comú – En Marea” presentés una moció perquè s’inclogui en el currículum escolar continguts educatius específics sobre el respecte cap a la resta dels animals. En aquest sentit, és molt interessant tenir en compte l’informe Educació per a l’empatia cap als animals com a estratègia de prevenció del bullying escolar redactat l’associació PRODA (Professionals per a la Defensa Animal) en el qual es realitza una proposta més àmplia, reelaborant l’articulat de la llei i proposant així que a les aules d’Educació Infantil s’abordin les responsabilitats que deriven de la tinença d’animals o que els estudiants aprenguin a identificar les necessitats, sentiments o emocions de la resta d’animals.

Aquesta setmana l’equip de ZOOXXI s’ha reunit amb el professorat per socialitzar-los el model del segle XXI i proposar-los una activitat a realitzar amb l’alumnat orientat a treballar en l’empatia cap als animals. La ciència actual ha demostrat la rica vida emocional dels animals, tot i així, el model de zoo actual segueix educant en l’espècie oblidant-se dels individus, posseïdors de capacitats cognitives i comunicatives, amb personalitat pròpia i vida emocional. Aquesta activitat proposa l’estudi de l’elefant, estudiar les seves característiques com a espècie i com a individu determinant algunes característiques i necessitats i, en funció d’aquestes, puntuar els espais on els trobem, oferint-los fonts d’informació i una visita al zoo de Barcelona acompanyats de l’equip de ZOOXXI. Es proposen tres espais diferents (reserves, santuaris i zoos) i se’ls demana que puntuïn segons responguin millor a cada necessitat o característica. En funció del resultat obtingut, i l’après durant l’activitat, se’ls pregunta què recomanacions farien a l’Alcaldessa respecte a les elefantes del zoo de Barcelona.

 

Aquest any podrem gaudir de l’experiència de dos processos participatius diferents sobre el zoo de Barcelona: la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI i l’Audiència Pública de nois i noies. En un moment de crisi política com aquest, podem dir que s’obre la porta a noves opcions, noves formes de fer política, noves formes de provocar els canvis i deixar d’esperar-los. Som moltes les persones interessades en un canvi en els zoos i estem irrompent en l’agenda política. És clar que el zoo del futur és un tema socialment viu.