L’advocada especialista en Dret Animal, Anna Mulà, abordarà el debat sobre la conservació en el marc del conveni internacional que regula la comercialització d’animals.

 

Conservació de les espècies i protecció dels animals: anàlisi jurídic de l’abast de la protecció dels animals considerats individualment als parcs zoològics en un àmbit de conservació.

Gran part de la societat és de l’opinió que existeix una obligació moral que s’encamina a protegir els animals, ja sigui perquè els animals són útils i tenen un valor per a les persones (benestar animal), ja sigui perquè els animals tenen un valor intrínsec en sí mateixos (drets dels animals), o perquè l’espècie es troba en extinció o forma part d’un ecosistema valuós per a l’ésser humà (conservació).

La conservació té per objectiu preservar les especies per tal del mantenir la diversitat i evitar la seva extinció, la protecció dels animals busca protegir els animals individualment considerats per evitar el seu patiment amb independència de l’estat de conservació de les seves poblacions. A més, la conservació concedeix un valor especial a les espècies rares o que són importants per a la biodiversitat, mentre que la protecció dels animals s’aplica a tots els animals que senten. Amb tot, la protecció dels animals, a l’igual que la desaparició de les especies silvestres, és una preocupació social de caràcter global.

Aprofundint en aquest marc, en aquesta ponència es portarà a terme una anàlisi jurídica amb la fi de determinar la situació actual i les tendències de futur de la protecció dels animals que es troben o haurien de ser destinats a parcs zoològics.

 

A realitzar durant el 2016.