»”Som la capital política de Galápagos i volem ser capital ambiental del planeta”, van ser les paraules d’Henry Cobos, Alcalde de Sant Cristóbal, després de la signatura d’un conveni amb la Fundació Franz Weber, una de les ONGs més importants del món en matèria ambiental i de protecció animal

» El conveni planteja un full de ruta per a transformar les polítiques municipals en exemple a seguir per a la resta de les illes i per a la resta del Planeta, prioritzant la conservació compassiva i la Convivència Responsable.

Aquest dilluns 17 de setembre es va celebrar de manera oficial la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Franz Weber, representada pel seu director Leonardo Anselmi, i el Govern Autònom Descentralitzat del Cantó Sant Cristóbal, representat per l’Alcalde Henry Cobos.

El conveni inclou, en una primera etapa, la creació d’una Ordenança orientada a l’ordenament de la fauna urbana i el control poblacional mitjançant mètodes ètics, amb finalitats de conservació cap a les espècies endèmiques de les illes, tenint en compte l’alt impacte dels animals domèstics i de companyia sobre aquestes poblacions.

“Gats, gossos i els animals criats per a consum tenen un efecte negatiu sobre els nostres ecosistemes, que són tan exuberants com fràgils. No obstant això, els mecanismes basats en matances ni són ètics ni són efectius, molts d’aquests animals són part de les nostres famílies i hem d’estimar-los i cuidar-los com a tals, però també controlar-los. D’aquest nou paradigma sorgeix la necessitat de treballar amb nous mecanismes adaptats a la ciència i a l’ètica del segle XXI”, va declarar l’alcalde Henry Cobos durant la signatura del conveni.

També es proposa el disseny d’un programa educatiu per a diferents edats, tant en educació formal com no formal. El projecte d’Ordenança es troba en una etapa avançada de desenvolupament i està sent analitzat de manera conjunta pels regidors electes i altres autoritats locals competents.

Tots dos projectes se sustentaran en un estudi antrozoològic que identificarà la dinàmica de convivència i els conceptes que manté la comunitat local cap a les espècies endèmiques i els seus animals de família. L’estudi està estructurat per diverses etapes incloent una d’observació, una etapa d’enquestes al 25% de llars del cantó i una etapa final d’entrevistes profundes a casos seleccionats. Actualment l’estudi es troba en la fase final de desenvolupament.

El conveni signat preveu assessorament permanent en matèria de polítiques públiques per a reduir al mínim l’impacte ambiental tant del turisme com dels habitants de l’illa, la convivència amb animals de família i també la fauna local, així com projectes de vinculació acadèmica amb diverses universitats del món.

 

MISSIÓ DE CAPITAL

Henry Cobos, Alcalde de Sant Cristóbal, va reconèixer així quin seria el seu full de ruta “Vivim en un dels espais millor conservats del Planeta, és un privilegi però també una responsabilitat, i haurem d’estar a l’altura del repte: ens transformarem en la capital ambiental mundial, la situació d’emergència climàtica així ens ho demanda”.

 

Sant Cristóbal pretén així que la seva Ordenança animalista i conservacionista acabi sent el model per a les altres illes “no ens devem només a la nostra gent de Sant Cristóbal, som la capital política de les illes i això ens suposa fer accions que puguin servir d’exemple per als altres municipis”, va declarar.

No obstant això la seva visió va molt més enllà de Galápagos i fins i tot de l’Equador, tornant-se d’àmbit internacional i acceptant el repte plantejat pel director de la Fundació Franz Weber, Leonardo Anselmi, qui va oferir a l’Alcalde teixir un entramat de polítiques públiques tendents a reduir al mínim l’impacte turístic i dels habitants de l’illa. “Així, els animals lliures continuaran tenint el dret de viure lliurement” va manifestar l’activista.

Henry Cobos va reflexionar “som la capital política de Galápagos i volem ser la Capital Ambiental del Planeta”.