Els nostres gens estimen la natura. Totes les persones naixem amb una empatia natural cap a la resta d’espècies. Tenim la necessitat congènita d’estar en contacte amb la resta d’éssers vius, plantes o animals. Els animals humans tenim l’empatia com a resposta innata que ens connecta com a éssers socials. Aquest contacte entre l’ésser humà i la natura repercuteix a les nostres emocions, la nostra creativitat, la nostra intel·ligència, etc.

Una educació basada en l’empatia cap als animals és el millor regal que podem deixar a les noves generacions.

Espanya compta amb diversos expedients oberts per la Comissió Europea pel maltracte animal. Això només és una prova més de la immaduresa de la societat que estem promovent i la necessitat d’un canvi de rumb i un canvi al model educatiu.

ZOOXXI proposa un nou model educatiu, un model que eduqui en l’empatia cap als animals. Volem educar en l’espècie i que les persones puguin conèixer la natura dels animals, però també és important educar en l’individu, com un ésser amb emocions capaç de patir i gaudir. Els zoos tenen la responsabilitat d’educar als visitants sobre els animals i la natura, però no únicament a través d’aspectes cognitius, sinó també emocionals per poder així modificar la seva conducta.

Aquest curt va ser premiat al Festival Internacional de Cinema de l’Institut internacional d’Arts de Minnesota l’any 2014. Mostra clarament com una nena es queda meravellada davant els impressionants moviments d’una orca en captivitat. Al cap de pocs segons s’imagina al seu lloc i és capaç d’experimentar l’angoixa que sent l’animal quan és privat de la seva llibertat. Alhora és capaç de sentir-se feliç en veure altres orques gaudint, lliures i amb els seus familiars.

Fa poc vam llançar a les nostres xarxes socials un vídeo on es poden apreciar les estereotípies que pateix la Yoyo, una de les elefantes que viuen al zoo de Barcelona.

Elefantas Zoo Barcelona – Estereotipia

NOLes elefantes del zoo de Barcelona NO diuen SÍ. Aquest comportament anòmal de moviments repetitius es diu esteriotipia.Treballem per l'alliberament per als animals, per una bona educació per als nens i nenes.Uneix-te pel canvi, ja estem en marxa – https://zooxxi.org~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~NOLas elefantas del zoo de Barcelona NO dicen SÍ. Ese comportamiento anómalo de movimientos repetitivos se llama esteriotipia.Trabajamos por la liberación para los animales, por una buena educación para los niños y niñas.Únete por el cambio, ya estamos en marcha – https://zooxxi.org

Posted by Zoo XXI on Monday, April 10, 2017

Deixant a una banda els greus i visibles problemes d’adaptació que pateix, queda clar què és el que prima a la ment d’un nen/a a la seva visita al zoo: l’opinió no formada d’un familiar. Per què no se’ls hi diu la veritat? ¿Per què el model de zoo actual deixa que un nen/a marxi  a casa pensant que l’elefanta diu que “sí” en comptes de tenir una explicació de com es diu, què és una estereotípia, per què es comporta així i per què el zoo no ha pogut solucionar-la? El model educatiu dels zoos actuals necessita un canvi.

El que proposa ZOOXXI promou que les nenes i nens puguin posar-se al lloc d’aquells individus més indefensos. Aquells animals amb els quals no comparteix les mateixes tècniques de comunicació, aquells que no poden defensar-se. En diversos projectes pilot, s’ha demostrat que aquest model educatiu redunda tant en la reducció del bullying i l’assetjament escolar com en l’augment de comportaments pro-socials i cooperatius. No podem passar per alt que a Espanya, una quarta part d’escolars adolescents pateix agressions per part dels seus companys. Les persones que treballen en l’àmbit escolar constaten que els agressors mostren unes característiques comuns allunyades del respecte cap a qualsevol ésser que sent. És aquí on l’educació en la intel·ligència emocional pot donar una resposta preventiva, doncs, segons Ortega Sánchez i Menesini (2002), els agressors tenen major probabilitat de desconnexió moral i falta d’empatia. Aplicant aquest model estaríem oferint a les noves generacions una capacitat per realitzar accions a favor d’altres  persones.

 

 

L’empatia cap a la resta d’espècies és la millor manera de desenvolupar l’altruisme i inhibir les conductes agressives, així com augmentar l’autoconsciència, millorar habilitats comunicatives, etc.

Diversos estudis han demostrat l’estreta relació que existeix entre la violència domèstica i el maltractament animal que, de fet, pot ser un indicador per ell mateix (Ascione, 1997b; 1998). Paul (2000) afirma que aquells que mostren empatia cap als animals quan expressen les seves emocions són més propensos a mostrar-se també empàtics quan les persones es troben a la mateixa situació.

ZOOXXI creu que ha arribat el moment, no només de canviar el model de zoo actual, sinó també de canviar el model educatiu i crear una cultura de pau. Per això rep assessorament d’associacions com PRODA (Professionals per la Defensa Animal), CoPPA (Coordinadora de Professionals per la Prevenció dels Abusos), el Santuari Equitat o ERAH (oficina pels Estudis de la Relació entre Animals i Humans) en matèria d’educació.

“L’educació és la nostra inversió de futur, de forma simultània treballem en l’àmbit legislatiu, però la cultura de pau és sens dubte el contingut més important expressat a través de l’educació. La consigna és clara, desaprendre totes les formes discriminatòries amb què ens han inculcat tractar alo animals, identificar quan són explotats en espectacles d’entreteniment, quan són exhibits als zoològics, quan són venuts com mercaderia a botigues, etc.; establir una nova relació de solidaritat, que s’etengui cap als demés, reduint tota forma de violència escolar i social”. Afirma Virginia Portilla, coordinadora d’ERAH.

El do de l’empatia és considerat per moltes persones com l’ingredient bàsic per la saviesa. Milers de valors serien impossibles sense ella. ¿Qui pot estimar a algú sense conèixer-li? ¿Com sentir compassió cap algú que no entén? ¿I com fer-ho si no és capaç de posar-se al seu lloc?

El canvi de model de zoos no és viable si no hi ha un canvi al model educatiu, un model basat en el respecte cap als animals que millori l’empatia cap a ells i treballi els sentiments en relació amb la indefensió per millorar l’autocontrol, l’autoestima i la presa de decisions davant situacions de violència.