Quan els primers zoos van obrir al públic van haver de contractar a persones que vigilessin als animals per evitar els atacs dels visitants. Es pensaven que els animals estaven allà per ser sotmesos a abusos, com si fossin presoners derrotats en combat. Aquest combat el vam guanyar. Els zoos van canviar els seus discursos incidint en la percepció social que generen: promoció de l’educació ambiental i la conservació de la biodiversitat en el públic en general.

Ho han aconseguit? Per comprovar les motivacions i usos que fan els visitants, ZOOXXI va realitzar un innovador estudi sobre el Zoo de Barcelona on es van realitzar prop de 400 qüestionaris. La informació recollida posa en manifest que els objectius del zoo de Barcelona de proveir educació ambiental no es compleixen per falta d’interès dels visitants. Quina utilitat té llavors aquest model de zoològic?

Aquest estudi tracta les funcions que assumeix l’entitat i la percepció social que genera. Segons els resultats, la gran majoria de visitants no van ser capaços de recordar la informació proporcionada als panells informatius dels zoos. Ells mateixos van afirmar que els animals estaven en pèssimes condicions, però tot i així consideraven que les visites eren beneficioses per als nens i nenes.

El zoo afirma col·laborar amb nombrosos programes europeus i internacionals per a la sensibilització i la conservació de les espècies amenaçades. En tractar-se d’un zoo de l’Estat espanyol ha de complir amb la normativa i lleis dels estats membres de la Unió Europea. Es troba dins del marc legal europeu i a la llei espanyola, Llei 31/2003 art.4b del 27. Per tant, un component molt significatiu per a la justificació de l’existència del propi zoo és aquesta voluntat de conscienciar i educar als visitants.

Pràcticament el 50% dels enquestats no tenien constància de la meitat dels aspectes fonamentals que la llei estableix com a obligatoris per a la formació del públic en general.

Segons la pàgina web del zoo de Barcelona el seu objectiu és “la conservació de la fauna salvatge i la biodiversitat del món, treballant conjuntament amb altres zoos, administracions, organitzacions i centres universitaris i científics. Per aconseguir-ho es fa una acció constant en el camp de l’educació i la sensibilització per la conscienciació en el respecte de les espècies, els hàbitats i els ecosistemes en general, implicant a la societat de manera proactiva”. No obstant això, de tots els programes de conservació en els quals participa el zoo de Barcelona, solament un taxó es troba en programes de reintroducció efectiva, la qual cosa suposa el 0,3% dels taxons. Si a això se li suma la falta d’efectivitat a educar als seus visitants, com demostra aquest informe, podem posar en dubte l’efectivitat del model que manté actualment el zoo de Barcelona.

La postura de les persones entrevistades, davant un hipotètic canvi de model de zoo on els animals exhibits anessin solament espècies locals i amb la finalitat de reintroduir-les, ha estat molt favorable amb el 85% de la mostra a favor. La ciutadania demana un canvi, el model de zoo actual no reflecteix la societat d’avui dia i ha arribat el moment de canviar-ho. Ha arribat el moment d’un ZOOXXI.