Leonardo Anselmi, portaveu de la campanya, oferirà diverses ponències durant tot l’any responent a cada dubte i a cada pregunta que es plantegi sobre el projecte.

S’anirà informant de les successives dates un cop programades.