Des de la Plataforma ZOOXXI volem mostrar la nostra preocupació davant el comunicat publicat per l’equip del documental Susi, una elefanta a l’habitació, accessible en el següent enllaç.

Al comunicat s’explica com el director del zoo de Barcelona, el Sr. Sito Alarcón, va demanar a l’equip del documental la retirada de la seva imatge, malgrat haver signat un consentiment previ per a ser entrevistat. Aquesta sol·licitud va provocar que TV3 prengués la decisió de retirar el documental mentre es resolia la situació.

Tot i que aquesta petició de retirada de la imatge es troba emparada per la llei, ens preguntem com és possible que el director del zoo de Barcelona hagi pogut realitzar aquesta petició, tenint present que al documental el Sr. Alarcón no va ser entrevistat en qualitat d’expert, sinó com a director d’una institució pública exercint una representació institucional. Aquesta representació és absolutament evident quan, tal com s’esmenta al comunicat, la Tercera Tinència d’Alcaldia declina participar en el documental, delegant la seva participació en el director del zoo.

Aquesta decisió personal del director del zoo va provocar que el documental fos retirat de la televisió pública temporalment, qüestió que ens sembla molt greu en termes de restricció de les llibertats d’expressió i d’informació. D’altra banda,  sorgeixen diverses  preguntes: el Sr. Alarcón va utilitzar els recursos que l’atorga el seu càrrec institucional per demanar la retirada de la seva imatge personal?; la Tercera Tinència d’Alcaldia va estar d’acord amb la retirada de la imatge del director del zoo?; quins són els motius per demanar la retirada de la seva imatge, quan al documental el Sr. Alarcón apareix parlant com a director del zoo de Barcelona i la Tercera Tinència d’Alcaldia havia delegat la seva participació en la seva persona en nom d’una institució pública?

Des de ZOOXXI estem enormement preocupats per la situació de les elefantes Susi, Yoyo i Bully, davant les actituds de la direcció del zoo i de la Tercera Tinència d’Alcaldia cap aquests individus en concret. El juliol de 2021 vam registrar una petició, dirigida a la Tercera Tinència, per l’aplicació de l’ordenança en relació amb les elefantes i la seva avaluació pel seu possible trasllat a un santuari especialitzat en elefants, ubicat al sud de França. Fins al moment no hem rebut cap resposta. I tampoc el Síndic de Greuges, que amb motiu del silenci en el marc de l’expedient de petició d’avaluació del trasllat de les elefantes, va motivar la nostra queixa davant aquesta institució de defensa de la ciutadania.

La petició de retirada de la imatge del director del zoo de Barcelona d’un documental en el qual, precisament, s’analitza la situació de les elefantes en aquest zoo, no pot ser de cap de les maneres una qüestió d’índole personal. És una més de totes les accions que està portant a terme la direcció del zoo, dirigides a no aplicar l’ordenança de protecció dels animals, especialment en el cas de les elefantes, però també en el cas de molts altres individus de diferents espècies.

Des de la Plataforma ZOOXXI sol·licitem al director del zoo de Barcelona i a la Tercera Tinència d’Alcaldia que donin explicacions públiques de tots aquests fets, així com una resposta escrita a la petició per l’avaluació del trasllat de les elefantes a un santuari especialitzat, donant compliment a l’ordenança.

Volem mostrar la nostra gratitud i solidaritat amb tot l’equip del documental Susi, una elefanta a l’habitació, que ha hagut de fer front i patir aquesta circumstància tan penosa per part d’un lobby al qual li molesta profundament aquest documental, donat que es convida a la reflexió sobre la situació dels elefants captius a parcs zoològics.

Plataforma ZOOXXI