• La Plataforma ZOOXXI ha enviat una carta al govern d’Ada Colau exigint-li que, mitjançant un procediment d’absoluta transparència, informi a la ciutadania sobre com, amb la inversió de 65 milions d’euros, es realitzarà la transformació del zoo de Barcelona per a complir l’Ordenança aprovada el 3 de maig 
  • A la carta, la plataforma manifesta la seva disconformitat davant el repartiment de carteres en el qual el PSC, un partit que no només va votar en contra de la transformació del zoo, sinó que va insultar en reiterades ocasions a la comissió promotora i a la pròpia participació ciutadana, es quedava amb la gestió del zoo

 

Després de l’aprovació el 3 de maig, durant l’últim plenari del mandat anterior, de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI, la primera Iniciativa Ciutadana de la ciutat de Barcelona, la Comissió Promotora va veure amb estupefacció com el govern de Colau, després de fer públic el repartiment de carteres, deixava en mans del PSC la gestió i la transformació del Zoo de Barcelona.

La Iniciativa Ciutadana ZOOXXI va proposar una modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals. Amb aquest canvi normatiu, en un marc d’emergència i crisi climàtica, el zoo de Barcelona s’ha obert a la conservació de naturalesa i per això ha d’invertir la major part dels seus esforços en la conservació in situ, és a dir, en la protecció dels hàbitats naturals. Per això, únicament contempla la reproducció d’aquells animals la cria dels quals contribueixi a la conservació de l’espècie en els seus hàbitats a curt, mitjà o llarg termini i que, en alguna de les fases, es dugui a terme la seva reintroducció. Serà un comitè científic i ètic amb professionals de cada espècie qui prendrà les decisions. L’Ordenança inclou també un pol tecnològic en l’equipament perquè els i les visitants, a través d’avançades tecnologies immersives, puguin conèixer els programes de conservació que el zoo estaria duent a terme in situ i que amb la seva entrada ajudarien a finançar, coneixent els comportaments naturals dels animals sense provocar-los cap sofriment. També proposa que el zoo actuï quan sigui possible com a centre de les 3Rs (rescat, recuperació i reubicació), amb el qual es donarà ajuda i assistència a animals ferits, confiscats de tràfic il·legal o abandonats.

Aquesta ordenança va entrar en vigor el dia 10 de juliol de 2019, el mateix dia que es va fer públic l’Acord d’Esquerres per al govern de Barcelona, el qual inclou, respecte al zoo el següent compromís programàtic:

“2.5.12. Executar les inversions per a desenvolupar el Pla Estratègic del nou model del zoo de Barcelona, amb horitzó de finalització en el 2031, i tenint present la iniciativa ciutadana aprovada”.

“Des del punt de vista de jerarquia normativa, l’Ordenança té un rang superior i preferència en la seva aplicació, estant el Pla Estratègic supeditat a aquesta. Per aquest motiu, caldrà adaptar el Pla a l’Ordenança mitjançant el procediment que sigui necessari i en aquesta adaptació es reflectirà la inversió dels 65 milions d’euros derivats al zoo de Barcelona per a complir amb l’Ordenança. Per tant, és el Pla Estratègic el que s’ha d’adaptar a l’Ordenança i no al inrevés”, ha declarat Anna Mulà, responsable jurídica de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI.

Per aquesta raó, la Comissió Promotora de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI ha fet arribar una carta al govern de Ada Colau exigint-li que, mitjançant un procediment absolut de transparència, recollit en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, informi a la ciutadania sobre com es realitzarà l’adaptació del Pla Estratègic a l’Ordenança, com es materialitzarà, quines són les accions que s’han dut a terme fins al moment i com s’invertiran els 65 milions d’euros derivats al zoo de Barcelona per a realitzar aquesta adaptació.

A la carta, la Comissió Promotora també ha manifestat la seva indignació davant el repartiment de carteres mitjançant el qual la gestió del zoo de Barcelona ha quedat en mans del PSC, un partit que no només va votar en contra de la transformació, sinó que a més, fins avui, s’ha negat a atendre els promotors de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI.

“No cal oblidar que va ser el PSC qui va governar el zoo durant dècades i tot el que van fer sempre va ser per a malament. Ells van gestionar la vergonyosa crisi amb l’elefanta Susi i la instrumentació de Floquet, entre d’altres escàndols. Aquest partit va apostar sempre per continuar capturant animals de la naturalesa, a favor del trànsit legal d’animals entre zoos, a favor de la matança d’animals sans per raons de gestió… En definitiva, a continuar mantenint un model que mercantilitza la vida animal sense cap efecte en la conservació i la protecció dels hàbitats naturals, i que ha portat al zoo a la desastrosa situació en la qual es troba actualment: a la vora del tancament. El mateix partit que va faltar al respecte al moviment ciutadà de Barcelona amb els insults de l’ex regidor Modol, un partit que amb una mà es va negar atendre membres de la Iniciativa Ciutadana i amb l’altra posava una catifa vermella als lobbies internacionals de zoos i aquaris, com la WAZA, que van degradar la imatge de Barcelona davant el món usant mentides. Des de ZOOXXI condemnem aquesta desencertada decisió del govern a favor dels lobbies i en contra de la gent, de la democràcia i del Planeta” ha declarat Leonardo Anselmi, coordinador de ZOOXXI.

Amb aquesta carta, entrada per registre, ZOOXXI pretén posar en coneixement del govern una realitat vergonyosa, que podria portar fortes mobilitzacions en els pròxims mesos si no es resol correctament.