• La Conservació Compassiva és el model d’ètica, ciència i conservació de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI. Una disciplina creixent impulsada a través d’un moviment acadèmic i científic multidisciplinari i internacional que conjumina la protecció de l’individu sensible amb la conservació de les espècies i la biodiversitat 
  • Conservaciocompassiva.org és una revista online que vol ser un lloc de trobada de noves propostes i idees amb les comunitats científiques en matèria de conservació, ciència i ètica. També vol assessorar en la presa de decisions dels partits polítics respecte la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI

 

La Iniciativa Ciutadana ZOOXXI llança Conservaciocompassiva.org, la primera revista online en llengua no anglesa sobre Conservació Compassiva. La Plataforma animalista, la Iniciativa Ciutadana de la qual es troba en fase de tramitació a l’Ajuntament de Barcelona i espera ser votada a principis del 2019, llança aquesta revista online per tal de crear un lloc de trobada i apropament de noves propostes i idees amb les comunitats científiques barcelonina, catalana, europea i internacional en matèria de conservació. Aquest portal servirà per assessorar en la presa de decisions dels partits polítics, representats a l’Ajuntament de Barcelona. Mantenint l’esperit democràtic i de participació, el portal també posarà a l’abast de la ciutadania i dels mitjans de comunicació tota la informació que es vagi desenvolupant al respecte.

La Conservació Compassiva és una disciplina creixent impulsada a través d’un moviment acadèmic i científic multidisciplinari i internacional que vol desenvolupar una pràctica de la conservació que acosti posicions entre la protecció individual dels animals i la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes. Conservaciocompassiva.org constata i aborda la necessitat d’un canvi de paradigma de l’actual model de conservació de les espècies en perill d’extinció en termes generals i, en particular, dels parcs zoològics. El model compassiu de conservació utilitza l’empatia i la compassió com a eines d’una ètica pràctica inclosa en el desenvolupament dels programes científics per a la protecció dels individus, la recuperació de les espècies, poblacions i ecosistemes.

Tradicionalment, la conservació ha fixat la seva atenció sobre espècies i poblacions, permetent el sacrifici d’animals salvatges en pro del manteniment de poblacions d’una o de diverses espècies, per resoldre conflictes amb els humans o per controlar espècies invasores, entre d’altres. En el cas dels zoos, el model de conservació actual permet i necessita el sacrifici dels animals per mantenir la integritat genètica, evitar endogàmia i consanguinitat, per falta d’espai a les instal.lacions o per altres raons de gestió dels animals captius.

Segons ZOOXXI, els parcs zoològics actuals basen el seu model de conservació majoritàriament en la cria, intercanvi i mort d’animals en captivitat, la qual cosa suposa el patiment de milions d’animals silvestres en un model “totalment obsolet, doncs no està protegint la biodiversitat ni educant a la ciutadania en l’adquisició de nous hàbits respectuosos amb la natura”.

“Moltes espècies es troben greument amenaçades per la desaparició dels seus hàbitats naturals a causa de la pressió humana i el canvi climàtic. La conservació tradicional als zoos, basada en el manteniment en captivitat dels animals, s’ha demostrat inútil en els seus objectius i anticientífica en les seves pràctiques. Els zoos actuals no poden donar resposta al que ara ja sabem: els animals disposen de capacitats cognitives i comunicatives, estats emocionals, personalitat i objectius vitals propis, i diverses formes de consciència. Qui tingui curiositat per saber fins a quin punt ens assemblem a la resta d’animals, no es pot perdre l’article “Consciència, capacitats cognitives i estats emocionals en els altres animals”, que trobarà a www.conservaciocompassiva.org”, declara Rosi Carro, coordinadora de Conservaciocompassiva.org.

A través d’articles acadèmics divulgatius i multidisciplinars, Conservaciocompassiva.org, posa a l’abast de la ciutadania, dels mitjans de comunicació i dels partits polítics la ciència, l’ètica i la conservació del model ZOOXXI.