Hem rebut amb sorpresa i desgrat un atac directe contra la Plataforma ZOOXXI, per part del Comitè d’Empresa del zoo de Barcelona.

Sorpresa, perquè mai van voler debatre amb la nostra plataforma aquestes qüestions plantejades de forma directa. I desgrat, perquè no han d’oblidar que són servidors públics i la nostra plataforma està tramitant un procés d’ordre públic (perquè pretén modificar-se una Ordenança), un procés que és a més profundament democràtic (perquè és la primera Iniciativa Ciutadana a la ciutat), obert (amb assemblees on tothom pot participar) i transparent (en la mesura que hem comunicat cada pas, i cada posició).

En el seu comunicat, el comitè d’empresa incorre en una sèrie d’inexactituds, fal·làcies, acusacions no explicades, i una preocupant postura de bel·ligerància contra els processos participatius, la democràcia i la transparència. També fan un ús poc apropiat i fins i tot deshonest de la reivindicació sindical.

D’una banda, realitzen una sèrie d’afirmacions sense més explicació que l’afirmació en si. Per exemple diuen “ZOOXXI té interessos ocults”, sense dir ni quins són aquests interessos, ni d’on extreuen aquesta informació.

D’altra banda afirmen, sense enrojolar-se, que “el zoo de Barcelona salva espècies”, sense aclarir quantes de les gairebé 300 espècies que s’exhibeixen avui en el zoo compten amb programes de reintroducció efectius en la naturalesa.

Però a més de tot això, que podria acusar-se a un error de concepte o bé a les ocurrències d’algun membre en particular del comitè, existeix una postura preocupant, que és la seva manifesta contrarietat al fet que les ONGs de defensa animal tinguin veu i vot en la Fundació Barcelona Zoo. El zoo ha estat dirigit històricament per un petit grapat de persones, algunes pertanyents a la pròpia estructura del zoo de Barcelona i unes altres als lobbies internacionals que aproven i defensen els interessos dels zoos. Durant totes aquestes dècades el zoo va ser poc o gens transparent, gens democràtic i absolutament contrari a qualsevol mínim exercici de participació. En aquest mandat això es va voler canviar, amb un paper molt més actiu per part de la Fundació Barcelona Zoo que, a més dels partits polítics, universitat i altres organismes, va ampliar el seu patronat a les ONGs animalistes i al comitè d0empresa del zoo. A excepció dels partits que són votats per la ciutadania, només en el cas de les ONGs animalistas la representació ha estat democràtica, amb una votació oberta en el marc del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. Totes les altres butaques de la Fundació han estat posades a dit, sense cap votació. Encara així, les i els empleats del zoo han posat l’accent a qüestionar que les ONGs de protecció animal tinguem un espai d’opinió i vot en la Fundació.

Però no només es posicionen de forma contrària a aquest exercici de participació, sinó que a més critiquen el fons i la forma de la Iniciativa Ciutadana que, hem de recordar, es va anunciar i es va posar en marxa molt abans a l’ampliació del patronat de la Fundació, del qual ara formem part. És important recordar que aquesta Iniciativa Ciutadana és la primera de la història de la ciutat a realitzar-se de forma metòdica i vinculant, complint amb cadascun dels passos i requisits indicats pel reglament de participació, utilitzant l’experiència prèvia del mateix grup de persones que fa 8 anys duem a terme la ILP per a abolir les corregudes de toros a Catalunya, i amb l’obstinació d’un moviment social compromès amb la ciutat, una IC que ha estat a més exemple per a unes altres que van venir després. Es va tractar, i encara es tracta, d’un procés exemplar, net, transparent i total, i és preocupant, per anti democràtic, el que es qüestioni la participació i el fet que la ciutadania sigui cada vegada més responsable, independent i autònoma per a canviar allò que creu que ha de canviar-se utilitzant, per a tal fi, les eines de la democràcia.

Però de tot el comunicat creiem que el més preocupant és la instrumentació que es fa del sindicalisme, una mobilització que no només respectem sinó que donem suport profundament, perquè gran part del nostre activisme prové d’aquests espais. En aquest cas el comitè d’empresa no està fent una protesta sindical, sinó que està instrumentant el sindicalisme per a opinar amb una autoritat que no té sobre el model que ha de tenir el zoo. La IC, lluny d’atemptar contra els llocs de treball, per primera vegada els fortifica emmarcant-los en una Ordenança: és la primera vegada que el zoològic tindrà una regulació d’obligatori compliment, formulat en Ordenança, en lloc del paper mullat que solen representar els plans estratègics que cada quatre anys tornen a presentar-se per a mai poder aplicar-se. Per a ZOOXXI el pròxim pla estratègic que es redacti, que haurà d’estar ajustat al que planteja el text de la IC, serà el primer que s’aplicarà per diversos anys més enllà del partit que governi, una política d’Estat i no de govern, alguna cosa que dota de sosteniblidad i seguretat als llocs de treball i les seves condicions. Les i els empleats tenen tot el dret de donar i defensar la seva opinió sobre el model de zoo al qual hem d’apuntar, però han de fer-lo en els espais destinats a aquest debat, com per exemple la Fundació Barcelona Zoo de la qual també formen part igual que la nostra Plataforma. El Comitè d’Empresa està instrumentant el sindicalisme per a donar la seva opinió sobre el model de zoo, quan dita eina només hauria de ser usada per a plantejar reivindicacions laborals o sindicals.

En les pròximes setmanes redactarem i publicarem diverses entrades en aquest blog, una per cada afirmació no fonamentada en el comunicat del Comitè d’Empresa. I ho farem com sempre amb serietat, amb suports intel·lectuals i científics, i amb esperit de diàleg, però també amb contundència: no hem d’oblidar que el zoo de Barcelona és una vergonya històrica, un fill sa del colonialisme franquista, una institució regada d’històries de sang i esclavitud humana i no humana, un espai on es van matar animals sans per raons logístiques, on es van tancar animals en instal·lacions interiors absolutament inadequades, i on tots els problemes actuals són el fruit de males decisions del passat, dels qui les van manar i les van executar, dels qui no van denunciar públicament les matances sent llavors còmplices d’aquestes. Si hi ha alguna cosa que no podem canviar és el que hem estat, però sí que podem canviar el que serem. I d’això va ZOOXXI, perquè els zoos només tenen sentit si es converteixen en institucions compromeses amb la protecció efectiva de la biodiversitat i la defensa dels animals.

Leonardo Anselmi

Portaveu de la Plataforma ZOOXXI