ZOOXXI registra una petició per instar a l’Ajuntament a l’aplicació de l’ordenança i proposa una sèrie d’experts independents en elefants.

 Així mateix, la Plataforma demana l’inici del procediment de revisió d’ofici per declarar la nul·litat del Decret d’Alcaldia de nomenament dels membres que formen part del Comitè científic i d’ètica del zoo de Barcelona.

Per a molts dels animals que viuen al zoo, especialment aquells que no estiguin inclosos en programes de reintroducció, l’ordenança de protecció dels animals preveu la seva avaluació i posterior trasllat a santuaris, refugis o equivalents, on es trobin en condicions més properes a les de la seva espècie en estat natural i tinguin una qualitat de vida superior. En una primera fase, els animals candidats serien avaluats mitjançant l’elaboració de protocols amb criteris científics dels experts del zoo i d’experts independents en l’espècie. Després, es realitzaria una avaluació de caràcter logístic i econòmic per cercar espais adequats per l’animal. Posteriorment, amb tota aquesta informació, el Comitè científic i d’ètica, òrgan consultor de l’Ajuntament format per experts independents de la comunitat científica i de l’ètica animal, emetria un dictamen sobre la situació dels animals per a la seva derivació.

ZOOXXI demana, mitjançant instància entrada per registre a l’Ajuntament el passat dijous 15 de juliol, que s’iniciï el procediment d’avaluació per determinar si les elefantes, Susi, Yoyo y Bully, són candidates a ser reubicadas, ja que no formen part de cap programa de reintroducció. Per tal de donar compliment a l’ordenança, ZOOXXI proposa com a experts independents a Joyce Poole, l’anomenada Jane Goodall dels elefants, doctora en comportament d’elefants amb més de 40 anys d’experiència a l’Àfrica; Keith Lindsay, biòleg i consultor, amb feina desenvolupada al voltant de la problemàtica del comerç de marfil i d’elefants vius i del benestar dels elefants captius a América del Nord, Europa, Àsia i Àfrica; Scott Blais, fundador de santuaris d’elefants a EEUU i Brasil i consultor internacional per a la salut i el benestar d’elefants captius; Bob Jacobs, neurocientífic dedicat a l’estudi del cervell de diferents espècies, entre elles els elefants; i un representant de l’African Elephant Coalition, aliança de governs de 33 països africans.

Comitè científic i d’ètica

D’altra banda, la Plataforma ZOOXXI s’ha vist obligada a demanar l’obertura d’un procediment de revisió per declarar la nul·litat del decret d’Alcaldia pel qual s’han designat els actuals membres del Comitè científic i d’ètica del zoo, per la manca d’independència d’alguns dels seus membres. La nova ordenança busca la creació d’òrgans formats per experts independents amb l’objectiu d’actuar com un element de supervisió i vigilància de l’activitat del zoo i, de fet, ho contraposa molt clarament a la idea d’expert del zoo. Entre els arguments exposats, es subratlla la naturalesa jurídica del concepte “expert independent”, desenvolupat àmpliament a la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i posteriorment ampliat per la jurisprudència. A nivell internacional, trobem definit el concepte de persona “independent” a les Directrius de la International Bar Association (IBA) sobre els Conflictes d’Interessos, adoptada al 2014, en la que s’enumeren totes les situacions en les que una persona no pot considerar-se independent.

Així, la Plataforma ZOOXXI denuncia en el seu escrit que diversos membres designats al Decret d’Alcaldia per formar part del Comitè Científic i d’Ètica del zoo de Barcelona, podrien tenir clares i continuades vinculacions amb el zoo i la seva fundació, ja sigui a través de l’obtenció de beques o mitjançant signatures de convenis, entre d’altres vinculacions. Cal advertir que una de les funcions d’aquest Comitè és, precisament, la de dictaminar sobre els trasllats dels animals

Mobilització ciutadana

Després de l’emissió a TV3 de “Susi, una elefanta a l’habitació”, disponible al programa de documentals Sense Ficció, la Plataforma ZOOXXI torna a la mobilització social. Ho fa a través d’una petició on-line de recollida de signatures, per tal que la ciutadania pugui exigir a l’Ajuntament el compliment de l’ordenança pel que fa als paquiderms. La recollida de signatures es troba disponible a l’enllaç: t.ly/jomm