La conservació d’espècies en el marc del Conveni CITES

La conservació d’espècies en el marc del Conveni CITES

L’advocada especialista en Dret Animal, Anna Mulà, abordarà el debat sobre la conservació en el marc del conveni internacional que regula la comercialització d’animals.   Conservació de les espècies i protecció dels animals: anàlisi jurídic de l’abast de la protecció dels animals considerats individualment als parcs zoològics en un àmbit de conservació. Gran part de la societat és de l’opinió que existeix una obligació moral que s’encamina a protegir els animals, ja sigui perquè els animals són útils i tenen un valor per a les persones (benestar animal), ja sigui perquè els animals tenen un valor intrínsec en sí mateixos (drets dels animals), o perquè l’espècie es troba en extinció o forma part d’un ecosistema valuós per a l’ésser humà (conservació). La conservació té per objectiu preservar les especies per tal del mantenir la diversitat i evitar la seva extinció, la protecció dels animals busca protegir els animals individualment considerats per evitar el seu patiment amb independència de l’estat de conservació de les seves poblacions. A més, la conservació concedeix un valor especial a les espècies rares o que són importants per a la biodiversitat, mentre que la protecció dels animals s’aplica a tots els animals que senten. Amb tot, la protecció dels animals, a l’igual que la desaparició de les especies silvestres, és una preocupació social de caràcter global. Aprofundint en aquest marc, en aquesta ponència es portarà a terme una anàlisi jurídica amb la fi de determinar la situació actual i les tendències de futur de la protecció dels animals que es troben o haurien de ser destinats a parcs zoològics.   A realitzar durant el 2016....
Preguntes i respostes sobre ZOOXXI

Preguntes i respostes sobre ZOOXXI

Leonardo Anselmi, portaveu de la campanya, oferirà diverses ponències durant tot l’any responent a cada dubte i a cada pregunta que es plantegi sobre el projecte. S’anirà informant de les successives dates un cop programades.
Educación para la compasión y el cuidado: oportunidades para la prevención de la violencia y el desarrollo socio-emocional sano del ser humano

Educación para la compasión y el cuidado: oportunidades para la prevención de la violencia y el desarrollo socio-emocional sano del ser humano

Profesora Dra. Carolina Castaño, Colombia. Universidad Católica de Australia. Miembro de CoPPA (Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos) • Última semana de diciembre. • Barcelona Dra Carolina Castaño Rodriguez Australian Catholic University – Grupo de investigación en educación en ciencias para el Aprendizaje para la Transformación Consejo Asesor, Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) Existe una creciente preocupación por la normalización y legitimización de comportamientos  y prácticas respecto a otras especies, la naturaleza y los demás humanos que son poco éticas e insostenibles. Las instituciones y prácticas de educación formal e informal han jugado un papel en la promoción de dichos comportamientos, posicionando  la naturaleza y otras especies en función de atender nuestras necesidades e intereses. Sin embargo, un creciente número de estudios en el área de ciencia, educación, criminología y piscología demuestran que nuestros comportamientos hacia otros animales pueden forjar nuestros comportamientos hacia humanos (e.g. Arluke, Levin, Luke, y Ascione, 1999; Black y Larson, 1999; McPhedran, 2009). Esto implica que nuestra relación con otros animales y la naturaleza puede perpetuar la legitimización de actitudes utilitaristas, poco éticas y hasta de violencia. Por el contrario, este vínculo humano-animal también puede servir de vehículo para desarrollar actitudes compasivas, éticas y de cuidado que promuevan el sano desarrollo socio-emocional del ser humano. En esta presentación se discuten diversas iniciativas y resultados de investigaciones educativas en espacios formales y no formales, en diversos contextos socio-culturales, que buscan educar futuros ciudadanos que promuevan una cultura de paz y una ética del cuidado por medio de la transformación de actitudes y comportamientos en jóvenes y adultos hacia la compasión...
“Donar veu als que no tenen veu”

“Donar veu als que no tenen veu”

>> XERRADA JA REALITZADA << Núria Almirón. Professora de Comunicació en la Universitat Pompeu Fabra. 26 de maig, Col·legi de Periodistes de Barcelona, 19:00h. Un principi bàsic del periodisme és donar veu als més dèbils o als que no tenen veu, i que això ha d’aplicar-se a les demés espècies, especialment quan estan explotades i privades de llibertat. Inscripcions: r.carro@liberaong.org    ...