La realització d’aquesta proposta no hauria estat possible sense la implicació de desenes de persones que s’organitzaren a partir dels diferents grups de treball, segons la seva matèria o funció: