ZOOXXI és una proposta d’ordre internacional per a la reconversió dels parcs zoològics tal com els coneixem avui dia, amb l’objectiu d’adaptar-los a la ciència i a l’ètica de la nostra època

 

La proposta ZOOXXI serà àmpliament i profundament socialitzada mitjançant xerrades tècniques, exposicions artístiques, fòrums, seminaris i activitats de divulgació. Si vols saber sobre totes les activitats que es realitzaran i estar al corrent de les novetats que se’n derivin, dóna’t d’alta en el formulari de contacte.

Què és la conservació compassiva?

L’objectiu de la conservació és la preservació de les espècies per mantenir la diversitat i evitar la seva extinció. Tradicionalment, la conservació fixa la seva atenció sobre espècies i poblacions i permet el sacrifici d’animals salvatges en pro del manteniment de poblacions d’una o diverses espècies o per resoldre conflictes amb els humans, el sacrifici d’animals en captivitat per mantenir la integritat genètica, evitar endogàmia i consanguinitat, per la falta d’espai en les gàbies, etc. (aquesta pràctica és coneguda com culling) o per controlar espècies invasores. Aquest és el model de conservació que apliquen els zoològics actuals, un model que permet el patiment i la mort d’individus d’una determinada espècie per mantenir un nivell de conservació d’espècies òptim. ZOOXXI proposa superar aquesta òptica i aplicar la Conservació Compassiva, una disciplina creixent impulsada a través del moviment acadèmic i científic multidisciplinari i internacional que posa al centre a l’animal físic individual sensible per evitar el seu patiment, acostant posicions entre la protecció individual dels animals i la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes. A mesura que la població humana creix, els problemes als quals s’enfronten la resta d’animals, tant individualment com a població, també augmenten. Per això, és necessari crear nous procediments que treballin conjuntament la protecció individual dels animals amb la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes. Aquest model prioritza l’empatia i la compassió com a eines per a la recerca del benestar dels individus i el manteniment i la recuperació d’espècies, poblacions i ecosistemes. Si ens fixem en les dades dels zoos, els programes de reintroducció d’animals exòtics són ínfims, en el cas del zoo de...

La Iniciativa Ciutadana ZOOXXI és admesa a tràmit

La Comissió d’Ecologisme, Urbanisme i Mobilitat aprova per majoria l’admissió a tràmit de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI S’aprova també per unanimitat la proposta del Grup Demòcrata Municipal d’incloure un espai d’adopció dins del zoo de Barcelona, una mesura que contempla el model ZOOXXI Per primera vegada a la història de la capital catalana, una Iniciativa Ciutadana ha sigut admesa a tràmit. Es tracta de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI que proposa la transformació del Zoo de Barcelona per adaptar-lo a l’ètica i als coneixements científics del segle XXI. Ahir la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar per majoria, PPC es va abstindre, l’admissió a tràmit de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI. Després d’haver recollit prop de 25.000 signatures de la ciutadania barcelonesa, la Iniciativa comença avui, sense cap vot en contra, els diferents tràmits dins de la institució municipal. A través d’una intervenció coral, diferents membres de la Comissió Promotora han presentat i defensat la proposició normativa per modificar l’article 32 de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals. L’objectiu és convertir el zoo de Barcelona en un centre per la protecció i la defensa dels animals als seus hàbitats per acabar amb l’explotació d’animals als zoològics. La Iniciativa ha sigut qualificada per la Tintent d’Alcaldia, Janet Sanz com un triple èxit: per l’organització de la plataforma, per l’impuls democràtic i pel contingut. “Ens esperen uns mesos de negociació, de xerrada, de parlar dels assumptes intrínsecs de la Iniciativa, però ja venim negociades. Perquè cada vegada que entra un nou govern a aquest Ajuntament ve amb un pla de 20 anys que només s’aplica un any i...

És el zoo de Barcelona una institució transparent?

Quan se li pregunta al zoo de Barcelona pels seus mecanismes de transparència, com a servei públic que és, parla del seu Codi Ètic, l’orientació i normes ètiques establertes per les organitzacions nacionals i internacionals de zoos i aquaris (que bàsicament es refereixen a la cura, gestió i maneig d’espècies d’animals) i al seu Comitè d’Ètica i Benestar, així com el contacte constant que manté amb els seus socis i sòcies i seguidors i seguidores a través de les seves xarxes socials. No obstant això, fent un cop d’ull a la regulació de transparència en l’activitat pública veiem com la transparència és una obligació de l’Administració, qui ha de facilitar de manera proactiva (sense necessitat de demanda expressa) la informació sobre dades i continguts que són referencials pel que fa a la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics. El zoo de Barcelona no posseeix mecanismes que permetin a la ciutadania accedir a informació que doni a conèixer els procediments, les regles i normes d’actuació concretes que utilitza el zoo de Barcelona i els fets concrets que succeeixen amb els animals que tenen al seu càrrec. Un clar exemple d’això va ser la negativa per part del zoo de Barcelona a lliurar les dades del registre sobre els naixements i morts dels últims 5 anys, resultat de les necropsies o els motius de la mort i els resultats de les auditories externes realitzades regularment al zoo de Barcelona. Davant aquesta situació, al 2009 la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona va presentar una reclamació davant...

La realització d’aquesta proposta no hagués estat possible sense la implicació de desenes de persones que es van organitzar a partir dels diferents grups de treball segons la seva matèria o funció:

Consulteu els informes temàtics que hi anirem publicant.

Zoològics d’humans

Una de les finalitats de la present recerca sobre el tema dels zoològics d’humans és fer patent l’existència, no fa relativament gaire temps, d’una realitat tan insòlita com denigrant al món occidental. Els europeus van convertir als humans en objectes d’exhibició, tot i que Occident ja aleshores pretenia estendre l’ideal d’igualtat entre tots. S’intentarà exposar l’exhibició pública, en totes les diferents variants, de persones de diferents ètnies i orígens (majoritàriament africanes) degut a la seva suposada “inferioritat” i “excentricitat” racial. Serà en aquesta època en què s’encunyaria el terme de “racisme científic”, un intent de justificar els contextos colonials i els seus motius. Descarrega el document complert: ZOOXXI_Zoos_Humans...

Programes de conservació i reintroducció

Aquest informe vol analitzar l’èxit del zoo de Barcelona en l’acompliment dels objectius de conservació i reintroducció de les espècies que hi alberga, dos dels pilars bàsics pels quals els zoos justifiquen la seva existència i dinàmiques actuals. De forma estadística, s’analitza el número d’animals en programes de conservació, el número d’animals reintroduïts i el número d’ animals que viuen al zoo que no es troben amenaçats a la natura. Per fer aquest estudi ens hem basat en els animals referenciats al ‘Inventari de la Col·lecció Animal 31.12.2013’, realitzat pel zoo de Barcelona. Descarrega el document complert: ZOOXXI__Conservacio_Reintroduccio_Zoo_Barcelona  ...

Tancament de zoològics al món

Aquest dossier té com a objectiu mostrar els zoològics que han tancat al món els últims anys i explorar les principals causes que van dur a aquests fets. Per a això, atesa la poca literatura existent sobre el tema, primer es va realitzar una recerca de notícies i fonts d’informació secundàries sobre els zoològics tancats. Tot seguit, es va tractar d’explorar alguns casos emblemàtics i veure la seva situació abans del tancament. D’altra banda, durant aquesta investigació es van trobar diferents campanyes que busquen promoure el tancament d’aquests establiments a diferents ciutats, pel que s’explica breument al final del dossier. Així mateix, cal reconèixer que és probable que faltin zoològics degut a que no existeix un registre oficial sobre el tema, per la qual cosa es convida al lector a enviar informació sobre un zoològic tancat que consideri que no s’hagi inclòs en aquest dossier. Descarrega el document complert: ZOOXXI_Tancament_ Zoos_Mon...

Aquest formulari es troba actualment en manteniment. Agrairíem que ens enviéssiu la vostra consulta a través del correu info@zooxxi.org.

Codi de seguretat:
security code
Si us plau introduïu el codi de seguretat:

Enviar

© Copyright 2015 ZooXXI