Una de les finalitats de la present recerca sobre el tema dels zoològics d’humans és fer patent l’existència, no fa relativament gaire temps, d’una realitat tan insòlita com denigrant al món occidental.

Els europeus van convertir als humans en objectes d’exhibició, tot i que Occident ja aleshores pretenia estendre l’ideal d’igualtat entre tots.

S’intentarà exposar l’exhibició pública, en totes les diferents variants, de persones de diferents ètnies i orígens (majoritàriament africanes) degut a la seva suposada “inferioritat” i “excentricitat” racial. Serà en aquesta època en què s’encunyaria el terme de “racisme científic”, un intent de justificar els contextos colonials i els seus motius.

Descarrega el document complert: ZOOXXI_Zoos_Humans